100325601001

รายละเอียดคลิกที่นี่

ประกาศ(เพิ่มเติม)

 

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

 

 หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions)

 

 ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2560

 

 เตรียมผลคะแนน O-NET มาแสดง

 

 ในวันที่สอบสัมภาษณ์ด้วย

 

You are here: Home ข่าวสาร ข่าวการศึกษา >> ประกาศกำหนดวันตรวจร่างกายและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา(Direct Admissions)