Display # 
Title Author Hits
ขอเชิญเสนอราคาซื้อเครื่องดูดควันทางการแพทย์ จำนวน 1 ชุด(26-05-2557) Written by Super User 374
ขอเชิญเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความดันในลูกตามสำหรับสัตว์ จำนวน 2 ชุด(22-05-2257) Written by Super User 510
ขอเชิญเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด(16-05-2557) Written by Super User 361
ประกาศสอบราคาซื้อจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย(21-04-2557) Written by Super User 409
ขอเชิญเสนอราคาปรังปรุงระบบระบายน้ำรอบบริเวณโรงอาหารชั่วคราว(21-04-2557) Written by Super User 372
ขอเชิญเสนอราคาซื้อประตูบานเฟี้ยม ประตูบานเปิดเดี่ยวและประตูบานเปิดคู่แทน(31-03-2557) Written by Super User 587
ขอเชิญเสนอราคาซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้อง ชั้น ๒,๓,๔ และ ๖ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ๖ ชั้น Written by Super User 452
ประกาศสอบราคาจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งและรื้อถอน จำนวน 1 งาน(24-03-2557) Written by Super User 462
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงระบบระบายน้ำรอบบริเวณโรงอาหารชั่วคราว จำนวน 1 งาน(24-03-2557) Written by Super User 353
ประกาศเรื่อง สอบราคาจ้าง ซ่อมห้องน้ำ 1-3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบฯ(11-03-2257) Written by Super User 437
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา