Display # 
Title Author Hits
ขอเชิญเสนอราคาเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดฯ(16-01-2558) Written by Super User 374
ขอเชิญเสนอราคาเครื่องทำระบบน้ำบริสุทธิ์สำหรับฟอกไตเทียม(30-12-2557) Written by Super User 346
ขอเชิญเสนอราคา ซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อชนาดความจุ 48 ลิตร จำนวน 1 ตู้(04-12-2557) Written by Super User 350
ขอเชิญเสนอราคาจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์เข้าโรงพยาบาลสัตว์(27-11-2557) Written by Super User 609
ขอเชิญเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบเสียงห้องบรรยาย ห้องประชุม สัมมนา(09-10-2557) Written by Super User 391
ขอเชิญเสนอราคาตู้ปลอดเชื้อขนาดไม่น้อยกว่า 136 x 78 x 128 ซม.(02-10-2557) Written by Super User 366
ขอเชิญเสนอราคาซื้อ อ่างอุ่นน้ำ จำนวน 3 เครื่อง(02-10-2557) Written by Super User 339
ประกาศขอเชิญเสนอราคาตู้ดูดควันพิษและไอสารเคมีแบบไร้ท่อ(29-09-2557) Written by Super User 404
ประกาศขอเชิญเสนอราคากล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา(29-09-2557) Written by Super User 426
ประกาศขอเชิญเสนอราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อ(29-09-2557) Written by Super User 352
You are here: Home ข่าวสาร ข่าวประกวดราคา